Historie

Rondane Fjellstue ble etablert i 1939 av Hans og Bergljot Nygaard. Det viste seg straks at stedet var populært blant gjestene og det kom stadig flere besøkende til Rondane.

I 1961 brant hotellet og bygget måtte rives. Ingrid og Erling Erlandsen tok over driften og satte hotellet i stand med nye bygninger, og omdøpte hotellet til Rondane Høyfjellshotell. Det var også de som tok initiativet til å bygge spaavdelingen - som i 1999 sto ferdig som Norges første høyfjellsspa.

Etter mange års hotelldrift besluttet de å selge hotellet til Berit Ljone og Knut Brattebraaten som drev hotellet frem til 2011 da Kari Gripp og Willy Roar Rahm fra Rahm Gruppen overtok.

I mai 2014 ble Rondane Høyfjellshotell overtatt av de nåværende eierne. Fra oktober 2015 til februar 2016 var hotellet akuttmottak for asylsøkere fra konfliktene i Øst-Afrika og Midt-Østen. Hotellets eiere hadde ikke bare et profittmotiv, men så det som sin plikt å bidra i den nasjonale dugnaden som var nødvendig i denne perioden. Rondane Høyfjellshotell var landets rimeligste akuttmottak da UDI hentet inn anbud i første omgang og deretter landets nest rimeligste akuttmottak.

Våren 2016 ble hotellet vesentlig oppgradert etter flere års vedlikeholdsetterslep ved hjelp av inntektene fra driften av asylmottaket. Dagens eiere har i tillegg investert betydelige summer for å skape et godt hotellprodukt og sikre arbeidsplassene ved hotellet.

I desember samme år fikk hotellet mye oppmerksomhet gjennom en Facebookkonkurranse som gikk viralt. Over 1,5 millioner nordmenn så innlegget. En rekke nyhetsmedier fanget opp saken og vi fikk blant annet hyggelig omtale på NRK. Se nyhetsinnslaget. På nyåret 2017 fikk hotellet et stort antall bookinger. Pr. 1. mars var omsetning pluss ordrereserve høyere enn total omsetning i 2014.

Hotellet bestyres i dag av hotellsjef Ole P. Christensen, som har en ekte lidenskap for fjellheimen. Han tok sin hotellutdanning i Sveits og Frankrike og har mange års erfaring som hotellsjef i blant annet Spania, Egypt, Frankrike og Tyrkia.

Mysuseter ca. 1930, ni år før hotellet ble bygget.
Smiubelgen, ca. 1930. 
Rondane Høyfjellshotell mot slutten av 60-tallet.
Furusjøen på 70-tallet.