Rondane Høyfjellshotell - Rondane Høyfjellshotell blogg

Den mystiske hoppende fisken

30.10.2018 15:05

Da Rondane Høyfjellshotell lagde en reklamefilm ifjor oppdaget forfatteren av denne artikkelen noe mystisk 46 sekunder inn i filmen. Da kan man se en fisk som forsøker å hoppe opp Ulafossen- et vannfall på over seks meter. Har fisken i Rondane superkrefter vi byfolk ikke vet om?

Nei, dette er ingen superfisk,  kan fiskeekspert Hans-Petter Fjeldstad, som til daglig arbeider ved SINTEF og blant annet har skrevet doktorgrad om laksens vandringer, fastslå.

Det er stor sannsynlighet for at det vi ser er en ørret. Det eneste alternativet er røye, og den har ikke gytevandringer om høsten. Røya er også sterkt knyttet til innsjøer. Ørret og sjøørret er den samme arten, men bestandene i innlandet er mye mer stedbundne. De lever i både innsjøer, elver og bekker. I elver kan de leve i nærmest den samme kulpen hele livet, mens i de større elvene foretar de typisk kortere eller lengre vandringer mellom ulike leveområder for vekst, gyting og skjul. Ørreten er svært tilpasningsdyktig og opportunistisk. Det er eksempeler på små ørreter som har levd 20-30 år i samme brønn, etter å ha blitt utplassert av mennesker.

Fisken på filmen er enten del av en fast bestand som bor nedenfor fossen, og som sjekker litt om det er mulig å legge eggene sine enda lenger opp, eller det er et individ som tilfeldigvis har sluppet seg ned fossen en eller annen gang. I store fine kulper finner man ofte enkelte store individer som har funnet sitt Shangrila, og som vokser seg store der fra de blir klekket i nærheten. I slike kulper finner de alt de trenger, spesielt næring og skjul. De står på de beste plassene og danner i praksis et revir, også utenfor gyteperioden. Gyteperioden i Ulafossene er sannsynligvis i september.