Rondane Høyfjellshotell - Rondane Høyfjellshotell blogg

3900 ville rein i Rondane

24.01.2020 13:56 Ole T. Hoelseth

Rondane nasjonalpark ble opprettet i 1962 med det mål å frede villreinstammen i Rondane. Norge har en av de siste villreinstammene i Europa, og Norge har et særskilt i å ta vare på dyrene.

Hovedforskjellen mellom tamrein og villrein er ikke utseende, men dyrets urinstinkter. Når en villrein blir skremt vil den springe flere kilometer, mens en tamrein springer noen få hundre meter, for så å stoppe opp og spise som om ingenting var skjedd. Totalt er det omlag 25.000 villrein i Norge, mot hele omlag 200.000 tamrein, de fleste i Finnmark.

Det er nesten vanskelig å forstå at så mange dyr kan leve under de ekstreme forholdene som rår i fjellet vinterstid. Villreinen finner det meste av maten på bakken ved å skrape av snø og spise lav og mindre busker. Om sommeren er menyen litt mer utvidet, med urter, gress, dvergbusker og noe lav. Villreinen kan bli 18 år gammel.

Villrein er flokkdyr, som lever en nomadelivsstil, det vil si at det vandrer over store områder av Rondane mellom ulike årstider. Villrein får bare en kalv og det skjer i mai. Dette er derfor en ekstra sårbar tid for alle dyr i fjellet, og fjellvandrere må vise ekstra varsomhet.

Her kan du se en film på litt over to minutter om villreinens liv gjennom et helt år, produsert av Norsk institutt for naturforskning. Villreinen i Norge har tilogmed et eget tidsskrift: Villrein.no. Her kan du blant annet lese mer om reinen i Rondane.