Rondane Høyfjellshotell - Gratis opplevelsepakke til småbedrifter

Gratis opplevelsepakke til småbedrifter

Fra 1. september tilbyr vi konferansepakker spesielt rettet mot bedrifter med mellom seks og femten ansatte. Vi tilbyr gratis opplevelsepakke, som en del av opphold og kurs og konferanse på Rondane Høyfjellshotell.

Opplevelsepakken tilknyttet konferansen inneholder:
- Vandring langs Ulafossene med vår guide  og Mysuseter- historie og historier samt smaksprøver på lokal mat.
- Gruppeoppgaver for å bli bedre kjent

Vi tilpasser opplegget til deltagernes fysikk og bedriftens ønske om bruk av tid til sosiale aktiviteter.

Konferansepris: Mat med overnatting: Fra kr. 1.045,- pr. deltager pr. døgn i lavsesong.
Kontakt oss for ytterligere informasjon her: 
Booking@rondane.no eller 61 20 90 90