Rondane Høyfjellshotell - Hva er Mindfulness?

Hva er Mindfulness?

- Fordeler, teknikker og vitenskap

Mindfulness er et begrep du kanskje møter ganske ofte i det siste relatert til betydelig forbedring av mental og fysisk helse og velvære. Bransjen har gjennomgått en stor vekst de siste årene. Dens trend og behov i samfunnet øker kontinuerlig etterspørselen og spår betydelig vekst i fremtiden. Hvorfor det? Hva er mindfulness og hva er fordelene med det?

 

Hva er mindfulness?

Mindfuless er den grunnleggende menneskelige evnen til å være fullt til stede, og bevisst på hvor vi er og hva vi gjør. Det er en tilstand av åpen bevissthet, hvor vi tillater oss å bare være til stede med tanker, følelser, eller ytre omstendigheter, uten å dømme, prøve å endre, rømme eller flykte fra dem. Gjennom den formelle meditasjonspraksisen med oppmerksomhet lærer vi hvordan vi kan være i en tilstand av å være i stedet for å være i en tilstand av konstant å gjøre. Vi lærer hvordan vi bygger et ikke-dømmende og ikke-reaktivt sinn. Mindfulness er en egenskap som alle mennesker allerede besitter. Det er bare noe som har blitt glemt i de konstante strømmene av informasjon, uopphørlige tanker og konstant gjør-modus. Det er en sinnskvalitet som bare må minnes på hvordan man kan få tilgang til og bringes gjennom gjentatt trening inn i hverdagen for enkeltpersoners skyld.

Mindfulness er en tilstand av aktiv, åpen oppmerksomhet til nåtiden. Det er nåværende bevissthet. Når du er oppmerksom, observerer du tankene dine på avstand, uten å dømme dem som gode eller dårlige. Det samme gjelder omgivelsene dine. I stedet for å la livet gå forbi deg, betyr mindfulness å leve i øyeblikket og våkne til opplevelsen.

 

Generelle fordeler med Mindfulness:

 • Balansert tilnærming til livet
 • Forbedret konsentrasjon
 • Økt mental klarhet
 • Større indre ro
 • Ro og følelse av å være rolig
 • Langvarig følelse av avslapning
 • Evne til å reagere mer produktivt i tider med stress

 

Ulike former for Mindfulness-praksis har vært knyttet til ulike gunstige effekter på fysisk og mental helse og som følgelig redusert kostnadene for medisinsk behandling og oppmerksomhet generelt.

Det har blitt bevist av vitenskapen å enten i mange tilfeller alene eller noen tilfeller supplerende bidrar til lindring eller helbredelse, nemlig fra:

Stress, kroniske og akutte smerter, betennelser, angst, sinne, depresjon, røyking, avhengighet, bipolare lidelser, negative symptomer på schizofreni, overvekt, hjerte- og karsykdommer og høyt kolesterol i blodet.

 

Mindfulness er også direkte knyttet til økt:

Energi, større kreativitet, selvtillit, antialdringseffekter, forbedret mikroflora i tarmen, generelt forbedret hjerneforbindelse, forbedrede sosiale signaler, det sterkere immunforsvaret til utøvere, og immunsystemet til nyfødte etter morens praktiserte oppmerksomhet under og før graviditeten.

(Konkrete fordeler med oppmerksomhet støttet av vitenskapelige referanser og lenker til vitenskapelige studier er å finne på slutten av denne artikkelen)

 

Mindfulness praktiseres og dyrkes gjennom følgende utprøvde teknikker:

Sittende, gående, stående, bevegelig meditasjon, legge ned meditasjon kalt kroppsskanning - dette kalles formell praksis

Korte pauser vi legger inn i hverdagen; men også inkludere det oppmerksomme sinnet og bevisstheten, i våre daglige aktiviteter - Vi kaller dette uformell praksis som er basert på den formelle praksisen

 

8 fakta om mindfulness:

 1. Mindfulness er ikke uklart eller eksotisk. Det er kjent for oss fordi det er det vi allerede gjør, hvordan vi allerede er. Den tar mange former og går under mange navn.
 2. Mindfulness er ikke noe spesielt vi gjør. Vi har allerede kapasitet til å være tilstede, og det krever ikke at vi endrer hvem vi er. Men vi kan dyrke disse medfødte egenskapene med enkle praksiser som er vitenskapelig demonstrert til fordel for oss selv, våre kjære, våre venner og naboer, menneskene vi jobber med, og institusjonene og organisasjonene vi deltar i
 3. Du trenger ikke å endre. Løsninger som ber oss endre hvem vi er eller bli noe vi er, har ikke sviktet oss om og om igjen. Mindfulness gjenkjenner og dyrker det beste av hvem vi er som mennesker.
 4. Mindfulness har potensial til å bli et transformativt sosialt fenomen. Her er hvorfor:
 5. Hvem som helst kan gjøre det. Mindfulness praksis dyrker universelle menneskelige egenskaper og krever ikke at noen endrer tro. Alle kan ha nytte av det, og det er lett å lære.
 6. Det er en måte å leve på. Mindfulness er mer enn bare trening. Det bringer bevissthet og omsorg inn i alt vi gjør – og det reduserer unødvendig stress. Selv litt gjør livene våre bedre.
 7. Det er evidensbasert. Vi trenger ikke å være oppmerksomme på tro. Både vitenskap og erfaring viser deres positive fordeler for vår helse, lykke, arbeid og relasjoner.
 8. Det setter i gang innovasjon. Når vi håndterer vår verdens økende kompleksitet og usikkerhet, kan oppmerksomhet føre oss til effektive, motstandsdyktige, rimelige svar på tilsynelatende uforsonlige problemer.

(ref. for 8 fakta om Mindfulness: https://www.mindful.org/)

 

Historie om Mindfulness

For den største grunnleggeren og mest innflytelsesrike skikkelsen innen Mindfulness i den vestlige verden blir ansett som den Amerikanske biomedisinske forskeren Joh Kabat-Zinn. I 1979 åpnet Kabat-Zinn den første stressreduksjonsklinikken ved University of Massachusetts Medical School. Der adopterte han buddhistisk lære og opprettet et program kalt «Mindfulness-basert stressreduksjon», kort kalt MBSR. Dette programmet satte MBSR inn i et vitenskapelig rammeverk og utvannet forbindelsen mellom buddhisme og oppmerksomhet. Siden den gang har Mindfulness vært gjenstand for trolig tusenvis av vitenskapelige undersøkelser. Konkret blir MBSR (Mindfulness-basert stressreduksjon), MBCT (Mindfulness-basert kognitiv terapi) MBSL (Mindfulness-baserte ferdigheter for elskere) kontinuerlig utviklet av forskere, brukt og overvåket av medisinsk personell, kontinuerlig undersøkt og observert av vitenskapen.

Foruten denne moderne bruken av Mindfulness, som er lett anvendelig og funksjonell for moderne tid, går mindfulnesshistorien 2500 år tilbake som en del av buddhistisk undervisning med opprinnelse i gammel østlig og buddhistisk filosofi.

 

Hvorfor er Mindfulness et viktig og nødvendig verktøy nå for tiden?

Antallet krav, forventninger, plikter, arbeidsmengde, usikkerhet, frykt og bekymringer kan vokse over våre sinn noen ganger, eller i de verre tilfellene bli en overveldende uatskillelig del av vårt daglige liv. Tidene går fortsatt, det strømmer utrolig mye informasjon fra alle kanter og det er så lite vekt på helse og velvære generelt. Mange mennesker lider derfor av forskjellige psykiske eller fysiske lidelser, depresjon, angst og andre sykdommer relatert til kroniske stresslidelser, usunn livsstil og dårlige valg av stimuli de har en tendens til å ta for seg selv. Dette er sykdommene i den nye tidsalderen som alle disse kravene og tilsynelatende enklere og bedre teknologiske liv bringer med seg inn i hverdagslivet til så mange mennesker. Det er sannsynligvis ikke et enkelt individ som ikke vil møte noe av den ovennevnte uroen. Vi ønsker alle hyggelige liv. Medisin er ikke alltid det eneste svaret for å håndtere noen av disse problemene. Mindfulness kan være en fin løsning og behandling alene for stressrelaterte psykiske og fysiske sykdommer ofte uten nødvendig bruk av medisin, eller som et supplement til medisinsk behandling. Å være oppmerksom betyr å være mer medfølende med oss selv, finne mer aksept og forståelse, ta bedre valg og ganske enkelt leve bedre liv.

 

Bestill ditt opphold her

Lenker til vitenskapelige artikler og forskning om Mindfulness: 

  

Mindfulness kan konkurrere med antidepressiva mot angst, undersøkelser: https://www.sciencealert.com/mindfulness 

  

Harvard-forskning studerer hvordan Mindfulness ser ut til å endre hjernen hos deprimerte mennesker: https://news.harvard.edu 

 

Forskningsprøvet måte å redusere stress på – fakta med lenker til mer enn 200 studier om fordelene ved Mindfulness på mental fysisk helse: https://www.apa.org/topics/mindfulness/meditation 

  

Hjerne- og immunforandringer hos kreftoverlevere etter mindfulness: https://goamra.org/news?pg=6 

  

Etter 10 dager med mindfulness-appen viser hjertet mindre stress: https://goamra.org/news?pg=6 

 

Fritidsferier med ekstra oppmerksomhet forlenger varig velvære: https://goamra.org/news/10276540 

  

Mindfulness hjelper behandlingsresistente schizofrenisymptomer:  https://goamra.org/news/11114120 

  

Tre-dagers meditasjonsretreat bedre enn ferie på inflammasjonsprodusent: 

 

MBSR reduserer negativitetsskjevhet til tvetydige sosiale signaler: https://goamra.org/news/12605194 

  

MBSR bedre enn stressmestring for helsearbeidernes nød: https://goamra.org/news/9442475 

  

Hjernefunksjonell tilkobling antyder bevissthet om tankevandring: https://goamra.org/news/12925827