Rondane Høyfjellshotell - Hva er Mindfulness?

Hva er Mindfulness?

- Fordeler, teknikker og vitenskap

Hva er mindfulness?

Mindfulness er et begrep som har blitt stadig mer populært de siste årene, da det har vært knyttet til en lang rekke psykiske og fysiske helsegevinster. I hovedsak er mindfulness evnen til å være fullt tilstede og bevisst sine omgivelser og tanker, uten å dømme eller prøve å endre dem. Gjennom formell meditasjonspraksis kan enkeltpersoner lære å dyrke et ikke-dømmende og ikke-reaktivt sinn, noe som kan hjelpe dem å reagere mer produktivt i tider med stress og oppnå en større følelse av indre ro og avslapning.

Ulike former for mindfulness-praksis har blitt knyttet til et bredt spekter av helsemessige fordeler, inkludert lindring av stress, kroniske og akutte smerter, betennelser, angst, depresjon, avhengighet og mer. I tillegg har mindfulness blitt knyttet til forbedret energi, kreativitet, selvtillit og hjernetilkobling, samt et sterkere immunsystem.

Mindfulness praksis i dagliglivet

Mindfulness kan praktiseres gjennom formelle meditasjonsteknikker, som sittende, gå-, stående- og bevegelige meditasjon, så vel som uformelle praksiser, som innebærer å inkludere våken tilstedeværelse i hverdagsaktiviteter. Fordelene med mindfulness støttes av både vitenskapelig forskning og personlig erfaring, og alle kan lære og dra nytte av mindfulness-praksis, uavhengig av tro eller bakgrunn.

Historie om Mindfulness

Grunnleggeren av moderne mindfulness anses å være Jon Kabat-Zinn, en amerikansk biomedisinsk forsker som utviklet et program kalt "Mindfulness-Based Stress Reduction" (MBSR) på slutten av 1970-tallet. Siden den gang har mindfulness blitt gjenstand for tusenvis av vitenskapelige studier, og en rekke mindfulness-baserte programmer har blitt utviklet og tatt i bruk av medisinsk personell.

Hvorfor er mindfulness særlig viktig idag?

Mindfulness er et viktig verktøy i dagens samfunn, ettersom individer møter økende nivåer av stress og press i hverdagen. Ved å dyrke oppmerksomhet kan individer lære å reagere mer produktivt på stress, oppnå høyere nivåer av mental og fysisk helse, og til slutt leve lykkeligere og mer tilfredsstillende liv.

Generelle fordeler med Mindfulness:

 • Balansert tilnærming til livet
 • Forbedret konsentrasjon
 • Økt mental klarhet
 • Større indre fred
 • Ro og følelse av å være rolig
 • Langvarig følelse av avslapning
 • Evne til å reagere mer produktivt i tider med stress
 • Forbedret helse

8 fakta om mindfulness:

 1. Mindfulness er ikke uklart eller eksotisk. Det er kjent for oss fordi det er det vi allerede gjør, hvordan vi allerede er. Den tar mange former og går under mange navn.
 2. Mindfulness er ikke en spesiell ting vi gjør. Vi har allerede kapasitet til å være tilstede, og det krever ikke at vi endrer hvem vi er. Men vi kan dyrke disse medfødte egenskapene med enkle praksiser som er vitenskapelig demonstrert til fordel for oss selv, våre kjære, våre venner og naboer, menneskene vi jobber med, og institusjonene og organisasjonene vi deltar i
 3. Du trenger ikke å endre. Løsninger som ber oss endre hvem vi er eller bli noe vi er, har ikke sviktet oss om og om igjen. Mindfulness gjenkjenner og dyrker det beste av hvem vi er som mennesker.
 4. Mindfulness har potensial til å bli et transformativt sosialt fenomen. Her er hvorfor:
 5. Hvem som helst kan gjøre det. Mindfulness praksis dyrker universelle menneskelige egenskaper og krever ikke at noen endrer tro. Alle kan ha nytte av det, og det er lett å lære.
 6. Det er en måte å leve på. Mindfulness er mer enn bare en øvelse. Det bringer bevissthet og omsorg inn i alt vi gjør – og det reduserer unødvendig stress. Selv litt gjør livene våre bedre.
 7. Det er evidensbasert. Vi trenger ikke å være oppmerksomme på tro. Både vitenskap og erfaring viser deres positive fordeler for vår helse, lykke, arbeid og relasjoner.
 8. Det setter i gang innovasjon. Når vi håndterer vår verdens økende kompleksitet og usikkerhet, kan oppmerksomhet føre oss til effektive, motstandsdyktige, rimelige svar på tilsynelatende uforsonlige problemer.

 

Bestill ditt opphold her

Lenker til vitenskapelige artikler og forskning om Mindfulness:

Tre-dagers meditasjonsretreat bedre enn ferie på inflammasjonsprodusent: https://goamra.org/news/12208825

Fritidsferier med ekstra oppmerksomhet forlenger varig velvære: https://goamra.org/news/10276540

MBSR reduserer negativitetsskjevhet til tvetydige sosiale signaler: https://goamra.org/news/12605194

MBSR bedre enn stressmestring for helsearbeidernes nød: https://goamra.org/news/9442475

Hjernefunksjonell tilkobling antyder bevissthet om tankevandring: 
https://goamra.org/news/12925827